Valg av skitype

 

Valg av skitype

The first ski

Det startet med at jeg fant en ski med langstrakt tupp, bred forski og stor innsving 10 – 7 – 8 cm. Jeg ønsket å prøve slike ski. Jeg tok skien til Holmekollen ski museum og fikk opplyst at den var fra ca. 1860. En ski fra det nordlige område i Telemark.

Jeg snakket med gamle skimakere, lærte av deres kunnskap og jobbet med å lage en kopi av denne skien som kunne brukes.

Det var en tradisjon i Telemark at skiene skulle ha en langstrakt tupp, så snøen ble presset til side og under skiene. En skarp og krapp bøy skjøv snøen foran seg. I Telemark gikk en ofte på ski i skogen og en langstrakt tupp var bedre til å gli over grene og røtter. For at skiene skulle føye seg etter kuler. Det viktig at bøyen var elastisk.

Den lineære strek-dekoren på oversiden av skiene har lange tradisjoner. Den dekoren  jeg benytter er lik den Sondre benyttet på skiene.

Skituppen var skimakerens design eller varemerke. Min skitupp er kopi fra den type ski jeg fant.

Telemark skiene er ofte fremhevet. Fritz Huitfeldt skrev: ”Paa dem kan man tage sig frem, naar Sneen ligger dyp og stenger al Færdsel i ensomme Trakter, og paa dem kan man seile som en Fugl i Luften beundret af Tusinder og atter Tusinder, hvis Hyldest stiger som en brussende Fos og fylder ens Hjerte med Stolthed”