Sondre Norheim

 

Sondre Norheim - den moderne skiløpings far.

Morgedal er en bygd i Vest-Telemark lik mange andre bygder i Norge. I juni 1825 fødtes en gutt som ble døpt Sondre – som skulle bli den moderne skiløpings far.

Sondre Norheim revolusjonerte skiløping på mange måter. Så ivrig og glad til å gå på ski som han var, fant han opp mange nye teknikker og ikke minst gjorde han nyvinninger innen skikonstruksjonen.

Ilkebindingen var den vanlige binding fra 1700-tallet, men Sondre syntes nok det kunne være enklere å svinge dersom denne ilken gikk bakom hælen. Han eksperimenterte også med innsving på skiene. Bindingene har forandret seg, men innsvingen på skiene som Sondre var mann for, er fremdeles meget grunnleggende for at skiene skal svinge lett.

Han var ikke bare en dyktig skimaker, men også kjent som en fremragende skiløper.

Han var med i mange renn rundt i bygdene i Telemark. Han gikk også til Kristiania for å delta i renn (ca. 200 km). Her var det morgendølen som viste telemarksvingen for første gang (1868). Akkurat når telemarksvingen oppstod vet en ikke, men det var Sondre Norheim som gjorde den kjent med sin skiløping.